سلامت مجازی

سلامت به هنگام استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری های اطلاعات و ارتباطات حوزه سلامت

اطلاع رسانی سلامت در فضای مجازی

استفاده از خدمات اینترنتی مانند تجارت اینترنتی محصولات سلامت و آموزش یا مشاوره  اینترنتی و ...

سلامت جسم و روح برای فعالین یا مرتبطین حوزه اینترنت

 دوم / سلامت عناصر حوزه مجازی اعم از کاربران / مدیران سایت ها / داده ها / مخاطبین / رسانه ها / خدمات اینترنتی چه شکلی چه محتوایی /

امنیت و آسیب های اجتماعی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید